NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA  od 10:00 do 12:00 hod

DĚTSKÁ CÍRKEV  věková kategorie 5-12 let   od 10:30 do 12:00 hod

MODLITEBNÍ ÚTERÝ   od 17:00 hod 

 
POZOR!!!!!!!

SRDEČNĚ ZVEME KAŽDÉHO 

KDO TOUŽÍ POZNAT NAŠEHO  
BOHA......PANA A SPASITELE......JEŽÍŠE KRISTA,
KTERÝ NÁS ZACHRÁNIL,
ODPUSTIL NÁM NAŠE HŘÍCHY,
DAROVAL NOVÝ ŽIVOT
A
NOVOU NADĚJI  :-)

 

VYZNÁNÍ VÍRY

 Bible je Bohem inspirované zjevení člověku, neomylný standard víry a chování a jediné autoritativní Slovo Boží.

Je jen jeden Bůh, projevený jako trojice samostatných a odlišných osob: Otec, Syn a Duch svatý.

Bůh stvořil člověka jako muže a ženu bez hříchu. Člověk ale vědomě zhřešil a jeho jediná naděje je ve vykoupení v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se narodil z panny a který skrze svou smrt a vzkříšení z mrtvých umožnil celému lidstvu spasení (tj. záchranu). Spasení je dílem milosti a skrze víru v Ježíše Krista, nikoliv dílem lidských skutků.

Součástí našeho vykoupení je i uzdravení od Boha, skrze víru a ve jménu Ježíše Krista a může zahrnovat i spolupráci s lékařskou vědou.

 Křest úplným ponořením do vody ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého je aktem veřejného přiznání k vnitřní změně skrze spasení v Ježíši Kristu.

Večeře Páně je symbolickým vyjádřením účasti na těle a krvi Krista.

Křest Duchem svatým a jeho průvodní důkaz, tj. mluvení v jazycích, je možný každému věřícímu, který uvěřil ve spasení v Ježíši Kristu.Každý člověk, který uvěřil ve spasení v Ježíši Kristu, je součástí celosvětového těla Kristova (tj. církve), které má pověření zvěstovat evangelium.

 Každý takový člověk má skrze pomoc Ducha svatého žít svůj osobní život v čistotě a svatosti podle Jeho Slova.